Logo Jakon Air

Taal: Nederlandse vlag NL | Nederlandse vlag EN

AVG & DISCLAIMER

Disclaimer voor www.jakon.nl, nieuwsbrief en sociale media

AVG & Disclaimer IcoonOp deze pagina vindt u de disclaimer van www.jakon.nl, nieuwsbrief en sociale media zoals deze beschikbaar is gesteld door Jakon Air BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website, nieuwsbrief en sociale media aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website, nieuwsbrief en sociale media is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website, nieuwsbrief en sociale media alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jakon Air BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website, nieuwsbrief en sociale media her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Jakon Air BV.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website, nieuwsbrief en sociale media staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Jakon Air BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Jakon Air BV streeft naar een zo actueel mogelijke website, nieuwsbrief en sociale media. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website, nieuwsbrief en sociale media onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website, nieuwsbrief en sociale media worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Jakon Air BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.jakon.nl op deze pagina.


Ontwerp en realisatie door: Bandwerk merkenbouwers uit Rijssen