Logo Jakon Air

Taal: Nederlandse vlag NL | Nederlandse vlag EN

SPECIALE LENTE-DEALS 2021

Ventilatie Onbekend - Welk systeem heeft u? - Waarom? - Wat kunt u zelf doen? - Onze werkwijzeAfspraak maken - Voorwaarden Actie - Extra Opties - Voor wie? - Aanmeldingsformulier

Het is weer lente!!!! Haal die fijne lente lucht weer in huis! Net als de jaarlijkse grote schoonmaak vanzelf sprekend is, verdiend de ventilatie na al die koud ook even weer wat extra aandacht! Denk duurzaam: verleng de levensduur en verlaag het energieverbruik door de lucht zijn vrije loop te laten gaan! Bekijk de folder!

Najaarsactie plaatjeVentilatiesysteem onbekend

Bij ons staat het voorjaar in het teken van 'de grote schoonmaak'. En dat is niet zomaar: door de corona crisis is maar weer gebleken dat er weinig aandacht is voor de aangelegde ventilatiesystemen. Het ventilatiesysteem is een onmisbaar onderdeel geworden in de huizen die sind de jaren 80 gebouwd worden. Onze ervaring leert ook dat er veel onwetendheid is onder de eigenaren. Bij de overdracht van een huis wordt vaak niet medegedeeld wat de staat van het ventilatiesysteem is. Eigenlijk gaat de gros er vanuit dat het systeem wel werkt. Maar wanneer is er onderhoud geweest? Geen idee!?!?! Bij de verkoop van een auto is een compleet onderhoudsboekje zelfs prijsverhogend. Waarom niet bij dit vitale onderdeel van een huis? Door de coronacrisis hebben we wel geleerd dat schone lucht niet meer vanzelfsprekend is.

Welk systeem heeft u?

Wanneer uw systeem alleen zorgt voor de afvoer van vervuilde lucht, dan heeft u een mechanische ventilatie (MV). Er zijn ook systemen die zorgen voor zowel de af- als toevoer van lucht. Is dit uw situatie? Dan heeft u een warmte terug winning systeem (WTW).

U kunt onder andere aan de ventielen zien wel systeem u heeft: Zitten deze in de badkamer, toilet en de keuken (soms ook in de berging/bijkeuken)? Dan heeft u een MV-systeem. Wanneer u 2 verschillende types ventielen heeft, heeft u een WTW-systeem. Naast dezelfde ventielen als bij een MV-systeem, heeft u ook dan ventielen in de o.a. woonkamer en slaapkamers.

Tevens is er ook een duidelijk verschil te zien in de omvang van de box of unit. Een WTW-unit is aanzienlijk groter dan een MV-box. Typerend voor een WTW-unit zijn ook de 4 slagen die boven op de unit zitten en de filters die er aan de voorkant uitgehaald kunnen worden.

Mocht u zelfs al eens in het apparaat hebben gekeken dan heeft u gezien dat een MV een ventilator heeft als hart van de machine en een WTW unit een kruiswisselaar of warmte wiel. Een WTW-unit heeft ook 1 of 2 ventilator(en) die voor de af- en aanvoer van lucht zorgen, maar de kruiswisselaar en of warmtewiel zorgen voor de naam van het apparaat. In de kruiswisselaar wordt de warmte van afgevoerde lucht gebruikt om de koude toevoerlucht op te warmen.

Najaarsactie PrijslijstWaarom?

Denk aan haartje van huisdieren, fijnstof dat vrijkomt bij het koken, condens van een douche, al de stoffen dat vrijkomen bij het roken, huidschilfers bij het afdrogen, enz. Dit wilt u niet in het huis rond laten dwarrelen. Verontreinigde lucht kan door uw ventilatiesysteem worden afgevoerd en zorgt voor de trek van verse lucht. Sommige systemen zorgen zelf voor de aanvoer van verse buitenlucht.

Van belang is dan uiteraard wel dat het systeem optimaal kan werken zoals het bedoelt is. Het is voor te stellen dat wanneer vuil zich ophoopt de kanalen dichtslibben. Daarvoor wordt er minder lucht afgevoerd en de motor raakt overbelast omdat deze niet genoeg lucht krijgt om te verplaatsen. Dat kan weer leiden tot oververhitting en zelfs brand.

Overbelasting resulteert in versnelde slijtage en kortere levensduur van het apparaat. Denk ook aan schimmelvorming in natte ruimtes zoals de badkamer, astmatische problemen, hoofdpijn, dufheid/concentratieproblemen en geuroverlast. Bacterën en virussen vinden in het vuil in de kanalen (met de juiste temperatuur) een aangename voedingsbodem. Zo blijven ziektes circuleren in huizen. Buitengewoon vervelende gezondheidsklachten die grotendeels te verhelpen zijn met goed werkende ventilatiesysteem.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u meer inzicht in de staat van uw ventilatiesysteem? Dan kunt u bijvoorbeeld de ventielen loshalen en schoonmaken. Let goed op dat u de ingestelde waarde goed onthoudt of noteert. Deze in zo ingeregeld dat de ruimte voldoende geventileerd wordt. In de loop van de tijd wordt er per ongeluk nog wel eens de instelling gewijzigd. Wij kunnen dit voor u (middels ons meetapparatuur) weer correct afstellen.

Wanneer u de ventielen terug gaat plaatsen: kijk ook eens even in het kanaal (voor zover mogelijk). U ziet de mate van vervuiling en kunt daarmee ook inschatten wanneer de kanalen weer schoongemaakt moeten gaan worden. Voor vragen en advies kunt u altijd contact met ons opnemen!

Voor een WTW-unit is ons advies om elk half jaar de filters te vervangen. Haal deze er geregeld uit om te kijken in welke snelheid de filters vervuild raken. Het hangt van de leefgewoontes af hoe vaak deze vervangen moeten worden.

Zet uw ventilatiesysteem NOOIT uit! Zo heeft de vervuiling geen kans om neer de dwarrelen in de kanalen. Door de constante luchtstroom houdt u uw systeem veel langer schoon. Wanneer er piek moment zijn waarin er veel vervuiling plaats vind (denk aan douchen en koken), zet uw ventilatiesysteem dan in de hoogste stand. Ook wanneer er veel visite komt, is het verstandig uw ventilatie een stand hoger te zetten.

Onze werkwijze

Wij beginnen met het testen of de standenschakelaar van de MV of WTW correct werkt en zetten deze daarna in de hoogste stand. Dat zorgt voor een maximale luchtstroom. We beginnen met het reinigen van de afvoerkanalen. Dit geld dus zowel voor een MV- als WTW-systeem. Wij verwijderen alle ventielen en doppen af. Via elke opening kunnen wij nu het gehele kanalensysteem schoon borstelen. De zuigkracht die normaal verdeeld wordt tussen de ventielen, is er nu voor 1 opening om al het vuil af te voeren naar de MV-box of WTW-unit. Bij een MV-systeem is nu het kanalensysteem schoon, bij een WTW gaan we nu verder met de toevoerkanalen. Het toevoerkanaal sluiten we op het afvoerkanaal aan zodat we gebruik kunnen maken van de zuigkracht. Zo zorgen we dat al het vuil naar 1 punt wordt afgevoerd en niet in de woning beland. Op deze manier kunnen wij stofvrij werken. Het kan gebeuren dat het systeem niet krachtig genoeg is om het vuil af te voeren: daarvoor hebben wij een eigen afzuigunit. Wij kunnen deze unit aan het kanalensysteem aansluiten en het vuil gericht en gefilterd milieuvriendelijk afvoeren. Ook het laatste stukje kanaal werk -naar buiten/stijgkanaal (afblaas) en naar binnen (aanzuig)- borstellen wij schoon.
Dan is het tijd om de MV-box of WTW-unit inwendig te gaan reinigen. Deze moet daarvoor wel spanningsvrij gemaakt worden zodat wij veilig ons werk kunnen doen. Wij maken de ventilator -die zorgt voor de luchtstroom- en de behuizing grondig schoon met verschillende borstels en speciale reinigingsproducten. Bij een WTW-unit zit er ook een kruiswisselaar of warmtewiel in. Hiermee wordt de warmte van de afgevoerde lucht hergebruikt om de koude aangevoerde buitenlucht op te warmen. De warmtewisselaar of warmtewiel maken wij schoon met een compressor en verschillende reinigingsproducten. Met dezelfde grondigheid worden de ventielen schoongemaakt en teruggeplaatst. Wanneer alles weer is terug gemonteerd, draaien we een test ronde of alles weer werkt zoals het bedoelt was.

Een afspraak in september, oktober of november makenAfspraak maken in de lente van 20 maart ot 21 juni

De actie houdt het volgende in: plan tussen 20 maart en 21 juni met ons een reiniging in en je krijgt een mooie korting! Zo zorg je er preventief voor dat uw ventilatiesysteem vrij is van bacteriën en virussen of krijg je krijgt kennis en inzicht in en over de staat van uw ventilatiesysteem.

Ervaar onze deskundigheid, hoe wij stofvrij werken en begin met een onderhoudsregistratie van uw ventilatiesysteem. Ben u nog niet bekend met onze werkwijze? Bekijk dan hier onze brochure wat u kunt verwachten.

Voorwaarden actie

Deze actie loopt in de maanden september, oktober én november van 2020. De afspraak moet worden ingepland in deze maanden. Alleen dan kan er gebruik worden gemaakt van deze bedragen. De prijzen inclusief de BTW en gelden per één MV- of WTW-systeem.

Het reinigingspakket tijdens de najaarsactie ziet er als volgt uit:

Uitbreiding Reinigingspakket > Extra Opties

Er zijn een paar keuze opties bij zowel een MV- als WTW-reiniging. Bij een MV-systeem kan er gekozen worden om de binnenzijde van de raamroosters mee te laten nemen. Dit heeft een meerprijs van €2,50 (dit is incl. de BTW) per raamrooster.

Bij zowel de reiniging van een MV-box als WTW-unit is het wijs om de ventielen weer juist af te stellen. De ventielen kunnen ingesteld worden op het aantal kuub lucht dat er af- en aangevoerd dient te worden. Dit is vastgesteld in het bouwbesluit. Met meetapparatuur kunnen wij vaststellen hoeveel kuub er door de ventielen gaan. Aan de hand van deze uitkomsten kunnen wij de ventielen correct instellen. Dit luchtzijdig inregelen is met een meerprijs van €16,50 (dit is incl. de BTW) bij elk pakket verkrijgbaar.

Voor wie?

De actie is voor iedereen die in het bezit is van een MV- of WTW-systeem. Het kan zijn dat u huurt en niet de directe eigenaar bent. In dat geval is het verstandig contact op te nemen met de verhuurder en uw wens om het systeem te laten reinigen daar neer te leggen. Er zijn ook systemen waarbij er gezamenlijk van een dakventilator gebruik wordt gemaakt. Ook daarvoor is het verstandig te overleggen met diegene die allen hierop aangesloten zijn. Als VvE is ook van deze najaarsactie gebruik te maken. Neem gerust contact op om te overleggen naar de mogelijkheden! Het kan zijn dat er reiskosten berekend worden. Dan kan het voordeliger zijn dat u met bijvoorbeeld de buren of straat samen een afspraak maakt. Dan kunnen wij u misschien weer tegemoed komen. Schroom niet en stel ons uw voorstel voor!


Op deze aktie zijn aktievoorwaarden van toepassing. Vraag hiernaar wanneer u contact met ons opneemt om uw situatie te bekijken. 

PS Vul SVP wel het gehele formulier in! Naast de gegevens van uw systeem hebben we ook uw contact gegevens nodig. Het aanmelden is vrijblijvend, dus wees niet bang het te versturen!

Aanmeldingsformulier

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk merkenbouwers uit Rijssen