Logo Jakon Air

Taal: Nederlandse vlag NL | Nederlandse vlag EN

WANNEER MOET JE JE VENTILATIE SYSTEEM LUCHTZIJDIG LATEN INREGELEN?

Wanneer moet je je ventilatie systeem laten inregelen?

Elk systeem is zo berekend dat er genoeg m3 lucht kan worden verplaatst om het gebouw/ruimte goed te kunnen ventileren. Of er wordt gebruik gemaakt van een systeem dat een vooraf vastgesteld aantal m3 lucht aankan.

Kleine systemen (zoals in huizen) die gebruik maken van een MV-box of een WTW-unit worden aangeschaft naar het aantal m3 dat deze moet verplaatsten. Grote systemen (zoals kantoorgebouwen en horeca) worden op maat gemaakt. Denk ook aan het kanalen netwerk waarvoor genoeg onder- en bovendruk opgebouwd moet kunnen worden om de ventilatie tot stand te brengen. Aan de hand van de grootte van het gebouw is het aantal meter kanaal afhankelijk.

Wanneer u een nieuw (of aangepast) systeem heeft kunnen wij vaststellen of het systeem aan het aantal m3 per ruimte komt. Samen met dit bewijs kunt u het systeem in gebruiknemen.

Klachten

Er zijn veel redenen waarom de druk minder kan worden en de ventilatie vermindert. Denk aan ophoping van stof- huiddeeltjes (zeker wanneer er vochtige ruimte op het systeem zitten, wanneer de kast zijn lucht niet kwijt kan of kan binenhalen gaan de motoren overuren draaien en dat resulteert in een hoger energie verbruik), aanpassingen aan het systeem (bv meer of minder meters kanaal), beschadeging & lekkages, leefdtijd motoren (kracht neem af en daarmee direct ook de druk op het systeem). Het resultaat is minder ventilatie en daarvan kunnen de symptomen klachten zijn als temperatuurschommelingen per ruimte/verdieping, tocht en droge lucht. Hoe complexer het kanalenstelsel hoe nadrukkelijker de klachten kunnen zijn. Wanneer ergens in het systeem er een verstopping zit, kan een afdeling zonder ventilatie zitten en op een andere twee keer zoveel afzuiging of toevoer van lucht.

Werkwijze

Het kanalenstelsel is meestal weggewerkt of juist erg hoog en zichtbaar gemaakt voor een industriële-look. In beide gevallen erg lastig om direct te kunnen waarnemen waar eventuele problemen kunnen zitten. Een luchtdruk- en luchtstroommeting kan meer kijk geven op de zaak. Ventielen met de juiste luchtdruk en luchtstroom bewijzen dat er in dat gedeelte van het kanalen systeem geen problemen zijn. Zo kan het probleem verder stap voor stap geëlimineerd worden tot dat het probleem gevonden is.

Ook voor kleine systemen kan op deze manier problemen gelocaliseerd worden en aan de hand van deze bevindingen een plan van aanpak worden opgemaakt.

Aanpassingen aan het systeem

Wanneer er tijdens een verbouwing het aantal meters aan het luchtkanalensysteem wordt aangepast moet het hele systeem opnieuw worden ingeregeld. Meer of minder meters zorgt voor minder of meer druk op het systeem en zorgt voor minder of meer aan- afvoer van lucht. Dat heeft invloed op alle ventilen op het systeem. Ook na een reiniging van het systeem moet er opnieuw luchtzijdig worden ingeregeld. Klanten, werknemers, gebouw beheerders, of terwijl iedereen kan de vertiel dichter of juist meer open draaien. Het gevolg is dat het systeem niet meer goed is afgesteld en daarmee niet doet wat deze behoort te doen.

Wat moet er ingesteld worden tijdens het luchtzijdig inregelen?

Elk ventiel kan dichter en meer open worden gezet wat bepaald hoe sterk de luchtstroom zal zijn. Het inregelen is het vinden van de juiste balans tussen de geleverde onder- en bovendruk van de luchtbehandlingskast (MV-box, WTW-unit) en afstelling van de ventilenen. Bij de aanwezigheid van een luchtbehandelingskast is er ook een tekening aanwezig met het aantal m3 dat er verplaatst moet worden per ruimte.

Waarom is het noodzakelijk om alle ruimtes luchtzijdig in te laten regelen?

Luchtzijdig inregelen kan zowel voor- (als inspectie Inspectie Icoon) als achterkant (correct afstellen van het systeem) van een klus/verbouwing/aanpassing. Het vertelt of het syteem nog doet zoals het bedoelt en berekend was en kan veel gezondheidsklachten voorkomen en of oplossen. Een goede ventilatie zorgt voor schone en daarme gezonde lucht. Voor een juiste werk- en leefklimaat is het essentieel dat het systeem optimaal werkt.

Advies voor het laten inregelen van het systeem

Wanneer er klachten zijn als temperatuurschommelingen per ruimte/verdieping, tocht en droge lucht is de kans groot dat er problemen zijn met het ventilatie systeem. Door het luchtkanalensysteem luchtzijdig te laten opmeten kan het probleem gelokaliseerd worden en aan de hand van het probleem een plan opgemaakt worden. Dit kan zowel voor grote als kleine sytemen. In beide gevallen is het kanalennetwerk weggewerkt of niet toegankelijk. Met deze metingen kan er toch 'gezien' worden waar het probleem zit bevindt.


FAQ IcoonLees nog meer antwoorden op veel gestelde vragen in onze FAQ.

Bekijk ook eens andere diensten die we aanbieden:

Inspectie en Metingen IcoonOnderhoud & Reiniging Icoon Onderhoud LBK Icoon Onderhoud Warmtewisselaar Icoon Luchtzijdig Inregelen Icoon Brandwerendheid Icoon Bararium Icoon Abonnement Icoon Duurzaam Icoon Contact Icoon

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk merkenbouwers uit Rijssen